Obiective

 • Promovarea programelor in domeniul conservarii, restaurarii si/sau edificarii pentru protejarea patrimoniului cultural;
 • Promovarea programelor educationale pentru protejarea patrimoniului cultural si a mediului inconjurator;
 • Derularea programelor de consiliere si orientare vocationala;
 • Promovarea traditiilor locale;
 • Promovarea programelor interne si internationale de schimb de experienta;
 • Promovarea voluntariatului ca activitate cu dublu impact: individual si comunitar;
 • Promovarea programelor de dezvoltare comunitara;
 • Promovarea alternativelor educationale nonformale si informale;
 • Promovarea valorilor culturale, stiintifice si sportive romanesti;
 • Promovarea alternativelor educationale nonformale si informale;
 • Promovarea potentialului turistic prin implivcarea tinerilor;
 • Promovarea actiunilor de binefacere si umanitare;
 • Promovarea pretejarii mediului;
 • Derularea programelor culturale, stiintifice si sportive;
 • Derularea programelor pentru formarea de competente lingvistice;
 • Derularea programelor de informare cu privire la sanatate si alimentatie sanatoasa;
 • Promovarea programelor de educatie cu privire la protejarea animalelor;